ХЭМЖЭЭ НЬ:

 ️- Хөлөг нь 43х43х4 см
 - Биетийн хайрцаг нь: 43х15х10 см
 - Биет өндөр нь: 50-75 мм
 - Тоос шорооноос хамгаалсан логотой бүтээлэг.
 - Гадуураа Oxford D600 зориулалтын ус тоосны хамгаалалттай материалаар хийгдсэн даацын ууттай.

МАТЕРИАЛ НЬ:

 - Хөлөг, биетын хайрцаг нь модоор хийж, гадуураа зориулалтын гоёлын төгөлдөр хуурын лакаар өнгөлж лакадсан.
 - Биет нь цайрын хайлшин цутгамал, сүүлийн үеийн технологи болох хөндий цутгалтаар цутгаж гадуураа металл өнгөлгөөгөөр бүрсэн.

 - Хөлөг, биет хоёр гадуураа тус тусдаа хар гоёлын цаасан хайрцагтай /логотой/, дотроо цагаан хамгаалалтын зөөлөвчтэй.